Mėnuo: 2021 kovo


Ateities komitetas svarstys visuomenės ir valstybės ateities raidos modeliavimą, inovacijų ir technologinės pažangos plėtrą, emigracijos ir reemigracijos procesus, valstybės modernizavimą, strategines reformas. Ateities komitetas bus sudaromas pagal proporcinį atstovavimo principą. Numatyta, kad savo atstovus į Ateities komitetą frakcijos deleguoja paprastai Read more…